تبلیغات
آدینه

.:. امروز :
   
 
آرشیو موضوعی
پیوندها
بسیجیان گمنام
امكانات

لینكدونی(پیوند های روزانه)


تبلیغات

ساده ترین معجزات قرآن
موضوع مطلب : فرهنگی و مذهبی  ،

 

پدیده بى نظیرى که در قرآن وجود دارد، در هیچ کتاب نوشته دست بشر یافت نمیشود. هر یک از عناصر قرآن داراى ترکیبى است ریاضى: سوره ها، آیات، لغات، تعداد حروف، تعداد کلمات هم خانواده، تعداد و انواع اسم هاى الهى، طرز نوشتن بعضى لغات، عدم وجود یا تغییر عمدى بعضى حروف در بعضى لغات و بسیارى از عوامل دیگر قرآن بغیر از محتویاتش، همگى داراى ترکیبى خاص هستند. سیستم ریاضى قرآن دو جنبه مهم دارد: (۱) انشاء ریاضى، و(۲) ساختمان ریاضى قرآن که شامل شماره سوره ها و آیات است. بخاطر این کد ریاضى جامع، کوچگترین تغییر در متن یا ساختمان ترکیبى قرآن، بلافاصله آشکار میشود.

بسادگى قابل درک

غیر قابل تقلید

براى اولین بار در تاریخ، ما کتابى داریم با اثبات نویسندگى الهى_ ترکیب ریاضى ماوراء انسانى.

خوانندگان این کتاب به آسانى میتوانند معجزه ریاضى قرآن را بررسى کنند. کلمه خدا (الله) در سراسر قرآن با حروف بزرگ و پر رنگ نوشته شده است. در گوشه سمت چپ پایین هر صفحه، مجموع تعداد دفعاتى که کلمه "خدا" از ابتداى قرآن تا آن صفحه تکرار شده است، نوشته شده. شماره نوشته شده در گوشه سمت راست پایین صفحه، مجموع شماره آیاتى است که کلمه "خدا" در آنها تکرار شده است. آخرین صفحه کتاب، یعنى صفحه ۶۰۴، جمع کل تعدد تکرار کلمه "خدا" را در قرآن نشان میدهد که ۲۶۹۸ مرتبه است، یا ۱۴۲۱۹. مجموع شماره آیاتى که دارى کلمه "خدا" است، میشود ۱۱۸۱۲۳، این عدد هم بر ۱۹ قابل قسمت است: (۱۱۸۱۲۳=۱۹۶۲۱۷).

عدد نوزده مخرج مشترک سراسر سیتم ریاضى قرآن است.

این پدیده بتنهایى اثبات غیر قابل تقلیدى است که نشان میدهد قرآن پیغام خدا است به دنیا. هیچ بشرى نمیتوانسته حساب ۲۶۹۸ تکرار کلمه "خدا" و تعداد شماره آیاتى را که کلمه "خدا" در آنها تکرار شده است، داشته باشد. این پدیده خصوصا غیر ممکن است وقتیکه در نضر داشته باشیم (۱) که قرآن در زمان جهالت و نادانى آشکار شد، و (۲) سوره ها و آیات وحى شده از نظر زمان و مکان وحى با هم فاصله بسیارى داشتند. ترتیبى که سوره ها و آیات در ابتدا فرستاده شد، بکلى با آخرین ترتیب قرار گرفتن شان (ضمیمه ۲۳) فرق داشت. اما، سیستم ریاضى قرآن تنها به کلمه "خدا" محدود نیست؛ بلمه بسیار گستره، بسیار پیچیده، و کاملا جامع است.

حقایق ساده

مانند خود قرآن، کد ریاضى قرآن از بسیار ساده تا بسیار مشگل تغییر میکند. حقایق ساده مشاهداتى است که بدون هیچ وسایلى میتوان آنها را بررسى کرد. حقایق پیچیده به کمک ماشین حساب یا کامپیوتر قابل رویت است. بررسى حقایق زیر به هیچ وسیله اى احتیاح ندارد، اما خواهشمند است بخاطر داشته باشید که همه اینها به متن عربى اصلى اشاره دارد:

۱. اولین آیه (۱:۱)، معروف به "بسم الله، شامل......................۱۹ حرف است.

۲. قرآن داراى ۱۱۴ سوره است که میشود................................۱۹۶ .

۳. مجموع آیات در قرآن ۶۳۴۶ است که میشود......................۱۹۲۳۴ .

[۶۲۳۴ آیه شماره گذارى شده است و ۱۱۲ آیه (بسم الله) شماره گذارى نشده است که میشود ۶۲۳۴ =۱۱۲+۶۲۳۴] توجه کنید که ۶+۴+۳+۶ میشود...........۱۹ .

۴. بسم الله ۱۱۴ مرتبه تکرار شده است، با وجود غیبت مرموز آن در سوره ۹ (درسوره ۲۷ دو بار تکرار شده است ) و ۱۱۴ = ..................................۱۹۶ .

۵. از غیبت بسم الله در سوره ۹ تا بسم الله اضافى در سوره ۲۷، دقیقا.......... ۱۹ سوره است.

۶. مجموع شماره سوره ها از ۹ تا ۲۷ (۲۷+۲۶+......+۱۲+۱۱+۱۰+۹) = ۳۴۲ یا ............۱۹۱۸.

۷. این مجموع (۳۴۲) همچنین مساوى است با مجموع کلمات بین دو بسم الله سوره ۲۷، و ۳۴۲ =.................................۱۹۱۸.

۸. اولین آیات معروفى که اول وحى شد (۵-۱:۹۶) شامل ...........۱۹ کلمه است.

۹. این اولین وحى ۱۰ کلمه اى، داراى ۷۶ حرف است ..................۱۹ ۴.

۱۰. سوره ۹۶ که از نظر ترتیب زمانى اولین سوره است، داراى ..........۱۹ آیه است.

۱۱. این اولین سوره از نظر ترتیب زمانى، از آخر قرآن ...............۱۹ همین است.

۱۲. سوره ۹۶ شامل ۳۰۴ حرف عربى است، و ۳۰۴ میشود............۱۹۱۶.

۱۳. آخرین سوره فرستاده شده(سوره ۱۱۰) شامل................۱۹ کلمه است.

۱۴. اولین آیه از آخرین سوره وحى شده (۱:۱۱۰) شامل ........۱۹ حرف است.

۱۵. ۱۴ حرف مختلف عربى، ۱۴ "پاراف قرآنى" مختلف (مانند ا . ل. م، از ۲:۱) را تشکیل میدهند که در ابتداى ۲۹ سوره قرار دارند. مجموع این اعداد میشود ۱۴+۱۴+۲۹=۵۷ یا ۱۹۳.

۱۶. مجموع ۲۹ سوره اى که "پارافهاى قرآن" در آنها آمده است میشود:

۸۲۲=۶۸+۵۰+..........+۷+۳+۲، و ۸۲۲+۱۴ (۱۴ مجموعه پارافها) میشود ۸۳۶، یا ۱۹۴۴.

۱۷. بین اولین سوره پاراف دار(۲) و آخرین سوره پاراف دار (۶۸)، ۳۸ سوره بدون پاراف وجود دارد.........................۱۹۳۸.

۱۸. بین اولین و آخرین سوره هاى پاراف دار...................۱۹ مجموعه پاراف دار و بدون پاراف وجود دارد.

۱۹. ۳۰ عدد مختلف در قرآن تکرار شده است: ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲، ۱۹،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۷۰،۸۰، ۹۹،۱۰۰،۲۰۰،۳۰۰،۱۰۰۰،۲۰۰۰،۳۰۰۰،۵۰۰۰،۵۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، مجموع این اعداد میشود ۱۶۲۱۴۶، که میشود ......۱۹۸۵۳۴.

این خلاصه فشرده اى بود از معجزات ساده.

ارسال شده توسط:روح الفدا یا علی در شنبه 25 اردیبهشت 1389 | نظرات()
قرآن
موضوع مطلب : فرهنگی و مذهبی  ،

 

"بسم الله الرحمن الرحیم"

معجزات علمی قرآن در كیهان شناسی!

عمر دنیا  و زمین و انبساط آن (بیگ بنگ) -  سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی همگی گوشه ای از معجزات قرآن است!

نسبت عمر دنیا به عمر زمین:

سوره ی 50 (ق): آیه ی 38:

"ما آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست در شش روز آفریدیم و هیچ گونه رنج و سختی ای به ما نرسید"

سوره ی 41 (فصلت): آیه ی 9:

"بگو: آیا شما به آن كس كه زمین را در دو روز آفرید كافر هستید و برای او همانندهایی قرار می دهید؟ او پروردگار جهانیان است!"

امروزه دانشمندان با توجه به شواهد موجود عمر زمین را 4.5 میلیارد سال پیش بینی می كنند.

این در حالی است كه عمر دنیا 13.5 میلیارد سال برآورد شده است.

در قرآن آمده كه زمین در دو روز و دنیا در شش روز خلق شد. (عمر دنیا 3 برابر عمر زمین است).

اگر این موضوع را با شواهد عینی امروز مقایسه كنیم هیچ كمبودی دیده نمی شود!

عمر دنیا (13.5 میلیارد سال) را بر عمر زمین (4.5 میلیارد سال) تقسیم كنید.

جواب 3 بدست می آید.

این بدان معناست كه علم امروز نیز به این مسئله رسیده كه عمر دنیا 3 برابر عمر زمین است!

سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی:

سوره ی 86 (طارق): آیات 1 تا 3:

"سوگند به آسمان و كوبنده ی شب! و تو نمی دانی كوبنده ی شب چیست. همان ستاره ی ثاقب است!"

 در عربی "ثقب" به معنای چاله و "ثاقب" به معنای چیزی است كه چاله را ایجاد می كند.

نسبیت عام پیش بینی می كند كه سیاه چاله ها از ستاره های نوترونی بوجود می آیند. ستاره های نوترونی اكثرا قابل رویت نیستند و تنها با امواج رادیویی (پالس ها) رصد می شوند.

امواج دریافتی از این ستاره ها طوری به نظر می رسد كه كسی به جایی می كوبد! (ستاره ی كوبنده).

باور ندارید؟ گوش كنید!

قرآن در آسمان ستاره ای كوبنده را معرفی می كند كه ثاقب است. (چاله ایجاد می كند).

كلام واضح قرآن در این مورد جایی برای شك نمی گذارد!

بیگ بنگ – بیگ كرانچ و انبساط دنیا:

سوره ی 55 (الرحمن): آیه ی 37:

"آسمان ها روزی دوباره شكاف برمی دارند و مانند گل سرخی باز می شوند!"

سوره ی 51 (الذاریات): آیه ی 47:

"و ما آسمان ها را با قدرت خود بنا كردیم و همواره آن را وسعت می بخشیم!"

سوره ی 21 (الانبیا): آیه ی 104:

"در آن روز كه آسمان را چون طوماری در هم می پیچیم هماگونه كه آفرینش را آغاز كردیم آنرا باز می گردانیم. این وعده ای است كه بر ماست و قطعا آنرا انجام می دهیم!"

با بیان تئوری بیگ بنگ دانشمندان همواره در صدد گسترش آن بوده اند.

مدتی بعد به كمك تحقیقات عده ای از دانشمندان مشخص شد كه علاوه بر بیگ بنگ پدیده ای به نام بیگ كرانچ هم باید وجود داشته باشد. و همانطور كه دنیا باز شده روزی به همان نقطه ی آغاز جمع می شود. (انا لله و انا الیه راجعون).

قرآن این موضوع را در ابتدا به باز شدن یك غنچه ی گل رز تشبیه می كند و بیان می دارد كه با قدرت بی انتهای خویش در حال گسترش (انبساط) دنیا است!

و روزی همانطور كه این دنیا را باز كرد دوباره مانند طوماری آنرا در هم خواهد پیچید. (بیگ كرانچ).

و این سخن حقیقت است!

ترجمه و گردآوری: علیرضا یعقوبی: dr_ayt@yahoo.com

منبع اصلی: http://www.speed-light.info

11-02-2007

عكس از: سازمان فضایی اروپا (ESA)

ارسال شده توسط:روح الفدا یا علی در شنبه 25 اردیبهشت 1389 | نظرات()
خدیجه
موضوع مطلب : مضوعات عمومی  ،
سؤال: عایشه حضرت خدیجه(علیها السلام) را چگونه توصیف میكند؟
سؤال: عایشه حضرت خدیجه(علیها السلام) را چگونه توصیف میكند؟

جواب: بخارى و احمد و ترمذى و ابن ماجه نقل كرده اند كه: عایشه مى گوید من نسبت به هیچ زنى به اندازه خدیجه(علیها السلام)رشك نبرده ام زیرا پیامبر(صلى الله علیه وآله)بسیار او را یاد مى كرد و بر او درود مى فرستاد. به آن حضرت عرض كردم: چرا اینقدر از یك پیرزن از پیرزن هاى قریش یاد مى كنى در حالى كه او مرده و اثرى از او نمانده است، و خدا زنى بهتر از او به تو عطا فرموده است. این حرف را كه زدم آنچنان چهره رسول خدا(صلى الله علیه وآله)تغییر كرد كه جز هنگام نزول وحى، ندیدم آنطور تغییر كند. سرانجام فرمود: نه! هرگز خداوند بهتر از او به من نداده است. وقتى كه مردم به من كافر شدند، او ایمان آورد و وقتى كه مردم مرا تكذیب كردند، او تصدیقم نمود. و وقتى كه مردم مرا از خود راندند او با اموالش یاریم كرد، و خداى عزّوجلّ از او به من فرزند داد در حالى كه از دیگر زنان محرومم كرد.(1)

1-از آگاهان بپرسید، صفحه 185.

منبع:http://persian.makarem.ir/squestions/?qid=6491&gro=434&sw=

ارسال شده توسط:روح الفدا یا علی در شنبه 25 اردیبهشت 1389 | نظرات()
بد حجابی
موضوع مطلب : فرهنگی و مذهبی  ،

بدحجابی یا بی‌حجابی؛ واژه دیروز و امروز نیست که نقل محافل و مجامع مذهبی و سیاسی شده باشد. گوش من و شما هم چندان با این واژه‌ها بیگانه نیست. این طور نبوده که شب بخوابیم و فردا که از خانه بیرون زدیم با این ناهنجاری اجتماعی روبه‌رو شده باشیم البته با گرم شدن هوا بازار بحث بدحجابی داغ‌تر و دیدنی‌تر! هم می‌شود. اما چه شد که بحث حجاب و پوشش موضوع گزارش امروز صفحه ما شد؟ چه اتفاقی در جامعه‌مان رخ داده که تلنگری برای مسؤولان مربوط محسوب شد تا از خواب غفلت برخیزند

 

 

به ادامه مطلب بروید ...


 

ارسال شده توسط:روح الفدا یا علی در سه شنبه 21 اردیبهشت 1389 | نظرات()
فساد و فحشا
یک باند 15 نفره زن و مرد که به صورت سازمان یافته، اقدام به ترویج فساد و فحشا در استان تهران می‌کردند، دستگیر شدند.

یک منبع آگاه با بیان این خبر به «جوان‌آنلاین» گفت: تعداد 12نفر مرد و سه‌ نفر زن از اعضای این باند که اقدام به ترویج بی‌حجابی و بی‌بندو‌باری در سطح استان می‌نمودند ، پس از تعقیب و مراقبت‌های اطلاعاتی توسط پلیس امنیت و طی عملیاتی گسترده، دستگیر شدند. وی افزود: دستگیر‌شدگان به ارتباط خود با فردی که هرگز نتوانستند وی را ببینند اعتراف نموده و افزودند: نامبرده پول در اختیار آنها می‌گذاشته و با ارسال لباس‌های بسیار ‌زننده (مردانه و زنانه) اکثراً به رنگ خاص از اعضای گروه می‌خواست با پوشیدن این لباس‌ها و گشتن در شهر به ترویج این مد در جامعه بپردازند. این منبع درادامه افزود: از15 نفر دستگیر شده تعداد 11 نفر از آنها از اعضای سابق ستاد یک کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری هستند.
ارسال شده توسط:روح الفدا یا علی در سه شنبه 21 اردیبهشت 1389 | نظرات()
با فاطمه الزهرا
موضوع مطلب : مناسبتها  ،
 
تارو پود مصطفی یک لاله  بود آن هم بسوخت...
 
 
 
من بی خیال حرمت مادر نمی شوم

با هر که غیر اوست برابر نمی شوم

ما راهمان زدشمن مرتضی جداست

با دشمن پلید برابر نمی شوم
ارسال شده توسط:روح الفدا یا علی در دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 | نظرات()
ماحرای ته ریش
موضوع مطلب : جالب و خواندنی  ،
میرحسین موسوی در سخنانی که به اظهارات بامزه مهدی کروبی شبیه است، مدعی شده که اقدامات او در سال گذشته باعث شده است که یک جوان با ظاهر "آنچنانی"، تبدیل به فردی با "ته ریش" شود!
به گزارش شبکه ایران میرحسین موسوی که پیش از این خود را "نخست وزیر امام" نامیده بود، در جدیدترین اظهارات خود، "ته‌ریش" گذاشتن برخی حامیانش را سبب شباهت آن‌ها به رزمندگان دفاع مقدس دانسته است.

وی گفته است: "عکس‌های قبل و بعد از انتخابات این فرد برای من خیلی تکان دهنده بود، زیرا نشان می‌داد که یک جوان دانشجوی آنچنانی، با آن طبع جوانی در جریان بحث‌های انتخاباتی و راهپیمایی‌ها چنان تغییر کرده بود که با ته‌ریش و پیشانی بند یاحسین(ع) یعنی همان چهره‌ی بسیجیان در طول دوران دفاع مقدّس که مادران آنها را می بوسیدند و روانه جبهه می‌کردند، عکس گرفته بود.

"آقای موسوی که در ماه‌های اخیر بارها به بسیجیان توهین کرده و آنان را "مشتی قمه‌کش" نامیده است، مدعی شده که اقدامات او در سال گذشته سبب شده تا یک جوان با ظاهر "آنچنانی"، "ته‌ریش" بگذارد و خود را شبیه بسیجیان در دوران دفاع مقدس بکند.

میرحسین البته درباره آنچه "جوان آنچنانی" نامیده توضیحی نداده است اما به نظر می رسد، افرادی موردنظر اوست که به احکام دینی پایبند نیستند.

آقای موسوی که با وجود دفاعش از هتاکان به امام راحل هنوز هم خود را "نخست وزیر امام" می نامند،در حالی به بیان این موضوع پردخته است که حامیان وی در سال گذشته به روز عاشورا و همچنین بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اهانت کردند و حتی در میان تعجب ناظران سیاسی با حمایت میرحسین هم مواجه شدند. آقای موسوی پس از این هتک حرمت، هوادارانش را "مردم خداجوی" و خود را همراه آنان نامید.

علاوه بر این، میرحسین در شرایطی سعی کرده است که "ریش" گذاشتن را اقدامی مثبت و شیوه رزمندگان دفاع مقدس عنوان کند که حامیان وی در جریان آشوب های سال گذشته، بسیاری را به جرم "ریش داشتن" مورد تهاجم و ضرب و شتم قرار داده اند.
ارسال شده توسط:روح الفدا یا علی در دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 | نظرات()
این الفاطمیون
موضوع مطلب : مناسبتها  ،

عاشقان بیقرار یکدگرند

همه اسفند نار یکدگرند

فرق بین علی و زهرا نیست

این دو آیینه دار یکدگرند

این به آن جلوه داده آن بر این

هر دو سرگرم کار یکدگرند

در نجف باش زائر زهرا

عاشقان در مزار یکدگرند

چشم یارند در شمایل هم

این دو عین عیار یکدگرند

این به آن پشت گرم و آن بر این

لاجرم ذوالفقار یکدگرند

درگرفته جمال بین جلال

این معانی شکار یکدگرند

فاطمه ایزد است و ایزد او

این دو پروردگار یکدگرند

در جزا خلق کز سر تشویش

شاهدان فرار یکدگرند

به همان زلف دل پریش قسم

فاطمیون کنار یکدگرند

ارسال شده توسط:روح الفدا یا علی در دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 | نظرات()
كجایند مردان بی ادعا...


 

سردار شهید حاج محمد ابراهیم همت فرمانده لشکر 27 محمد رسول ا...
تاریخ شهادت: 17/12/1362- طلائیه
 


«به گفته امام تا ظهور امام مهدی (عج) با یک دستمان سلاح و با یک دستمان قرآن باید بگیریم و طبق دستورات ولایت امروز در جامعه انقلاب اسلامی ما دو روند بیشتر نداریم: امامت و امت، امامت و حزب الله والسلام. خط سومی نداریم. در این روند و در این قانون و در این چارچوب، باید اطاعت محض از دستورات ولایت سمبل فکری و عقیدتی و انسجام روحی و معنوی برای یک مؤمن و یک انسان حزب‌الله باشد و خواهد بود.»

 


 

سردار شهید مهدی باکری فرمانده لشکر 31 عاشورا
تاریخ شهادت: 25/12/1363 – شرق دجله
 


« اگر شبانه روز شكرگزار خدا باشیم كه نعمت اسلام و امام را به ما عنایت فرموده باز كم است. آگاه باشیم كه سرباز راستین و صادق این نعمت شویم. خطر وسوسه های درونی و دنیا فریبی را شناخته و بر حذر باشیم كه صدق نیت و خلوص در عمل، تنها چاره ساز ماست.»

 


 

سردار شهید حاج حسین خرازی – فرمانده لشکر 14 امام حسین

تاریخ شهادت: 8 اسفندماه سال 1365- شلمچه
 


«از مردم می‌خواهـــم كه پشتیبان ولایت فقیـــــه باشند، راه شهـــدای ما راه حق است، اول می‌خواهم كه آنهـــا مرا بخشیده و شفاعـــــت مرا در روز جزا كنند و از خدا می‌خواهم كه ادامه‌دهنده راه آنها باشم. آنهایی كه با بودنشان و زندگی‌شان به ما درس ایثار دادند. با جهادشان درس مقاومت و با رفتنشان درس عشق به ما آموختند. از مسئولین عزیز و مردم حزب‌الهی می‌خواهم كه در مقابل آن افرادی كه نتوانستند از طریق عقیده، مردم را از انقلاب دور و منحرف كننــــد و الان در كشـــور دست به مبارزه دیگری از طریق اشاعه فساد و فحشا و بی‌حجابی زده‌اند در مقابل آنها ایستادگی كنید و با جدیت هر چه تمامتــــــر جلو این فسادها را بگیرید.»
 
 سردار شهید حمید باکری قائم مقام لشکر 31 عاشورا
تاریخ شهادت: 6/12/1362 – جزیره مجنون
 


«دعا كنید كه خداوند شهادت را نصیب شما كند، در غیر این صورت زمانی فرا می‌رسد كه جنگ تمام می‌شود و رزمندگان امروز سه دسته می‌شوند: یک: دسته‌ای كه به مخالفت با گذشته خود برمی‌خیزند و از گذشته خود پشیمان می‌شوند. دو: دسته‌ای كه راه بی‌تفاوت را بر می‌گزینند و در زندگی مادی غرق می‌شوند. سوم: دسته‌ای كه به گذشته خود وفادار می‌مانند و احساس مسئولیت می‌كنند كه از شدت مصایب و غصه‌ها دق خواهند كرد. پس از خداوند بخواهید با رسیدن به شهادت از عواقب زندگی پس از جنگ در امان بمانید، چون عاقبت دو دسته اول ختم به خیر نخواهد شد و جزو دسته سوم ماندن هم بسیار سخت و دشوار خواهد بود.» 


یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.


*و اکنون همان زمانی است که زنده نگه داشتن یاد شهید کمتر از شهادت نیست*

(جانم فدای رهبر ).... التماس دعا

ارسال شده توسط:روح الفدا یا علی در دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 | نظرات()
زیر سوال بردن انتخابات...
موضوع مطلب : گفتمان سیاسی  ،

مسئلۀ اصلی در این انتخابات اخیر، اصل انتخابات بود؛

زیر سوال بردن اصل انتخابات، بزرگترین جرمی بود که صورت گرفت.

چرا شما نسبت به این جرم چشمتان را می بندید؟

این همه زحمت کشیده بشود، مردم بیایند، یه شرکت به این عظمت، یک نصاب شکنی، یک رکورد شکنی در دنیا در مردم سالاری، در دموکراسی که اینقدر ادعایش را می کنند، انجام بگیرد، بعد یک عده مفت ومسلم بیایند بدون استدلال، بدون دلیل، همان فردای انتخابات بگویند:

انتخابات دروغ است!

این کار کوچکی است؟یک قدری باید منصف بود توی این قضایا. دشمن هم حداکثر استفاده را از این کرد.

یک عده هم هستند در داخل کشور که از اول هم با جمهوری اسلامی موافق نبودند

-مال امروز و دیروز نیست، سی سال است که موافق نیستند-

دیدند عناصر وابسته به نظام، از خود نظام، دارند اینجور میدان داری می کنند؛

اینها هم وقت را مغتنم شمردند وآمدند داخل میدان.

من روز اول این را پیغام دادم به همین حضراتی که صحنه گردان این قضایاهستند. آن ساعات اول من به آنها پیغام خصوصی دادم. من اگر یک وقتی توی نماز جمعه یک حرفی می زنم، این ابتدا به ساکن نیست؛حرف خصوصی، پیغام خصوصی ونصیحت لازم انجام می گیرد؛ وقتی انسان ناچار می شود، یک حرفی را می آورد در علن بیان می کند. من پیغام دادم، گفتم این را شمادارید شروع می کنید؛ اما نمی توانید تا آخر کنترل کنید؛ دیگران می آیند سواستفاده می کنند.

حالا دیدید آمدند سوءاستفاده کردند!

مرگ بر اسرائیل را خط زدند!

مرگ بر آمریکارا خط زدند!

معنای این کار چیست؟

آنی که وارد عرصۀ سیاست می شود، باید مثل یک شطرنج باز ماهر هر حرکتی را که می کند، تا سه چهار حرکت بعد از آن را هم پیش بینی کند. شما این حرکت را می کنی، رقیبت در مقابل آن، حرکت دیگر را خواهد کرد؛اگر می دانی در حرکت دوم می مانی، الان این حرکت را نکن؛ گر کردی، ناشی هستی- حالا تعبیر بهترش این است- توی این کار؛ توی این بازی، توی این حرکت، ناشی هستی، ناواردی.

اینها نمی فهمند چی کار میکن، یک حرکتی را شروع می کنند ملتفت نیستند که در حرکات بعد وبعد وبعد در خواهند ماند.

اینهاراباید محاسبه می کردند. مطلب اصلی این بود. زیر سوال رفتن انتخابات، مواجه کردن مجموعه ای از مردم- آنها هیچ نیت سویی ندارند؛ وارد میدان انتخابات شدند ، طبق عقیده شان عمل کردند، خیلی هم خوب – با نظام، باکشور، اینها کارهای کوچکی نیست. اگر شما منصفید،آن حرکت های جانبی را،آن قضایای جانبی راببینید و اهمیتش را هم در نظر داشته باشید، اما مهمتر بودن این را هم در نظر داشته باشید.

 

 

مقام معظم رهبری

ارسال شده توسط:روح الفدا یا علی در دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 | نظرات()
ناراحتی شیطان
موضوع مطلب : فرهنگی و مذهبی  ،

ناراحتی شیطان

روزی پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) شیطان را حاضر در مسجد الحرام دید،پیش او

رفت و به او گفت : ای ملعون چرا ناراحتی ؟ شیطان گفت : از دست تو و امت تو

ناراحتم . حضرت فرمود : چرا از من ناراحتی ؟ شیطان گفت : چون این همه تلاش می

کنم تا مردم را گمراه کنم ولی تو در قیامت آنها را شفاعت می کنی و تمام زحمات مرا

به  هدر می دهی . حضرت فرمود : از دست امتم چرا ناراحتی ؟ شیطان گفت :

اول اینکه وقتی به هم می رسند سلام می کنند که سلام نام خداوند است و من از

این اسم می ترسم .

دوم اینکه وقتی همدیگر را می بینند با یکدیگر دست می دهند و تا دستهایشان از

هم بیرون نیامده گناهانشان بخشیده می شود .

 سوم اینکه وقتی می خواهند غذا بخورند بسم ا... می گویند و من دیگر نمی توانم

غذا بخورم و گرسنه می مانم .

چهارم اینکه بعذ از غذا خوردن الحمدا...  می گویند .

پنجم اینکه وقتی اسم تو می آید بلند صلوات ختم می کنند و ثواب آن آنقدر زیاد

است که من فرار می کنم .

ششم اینکه وقتی می خواهند کار بکنند انشاءا... می گویند و من دیگر نمی توانم

در آن کار دخالت کنم .

هفتم اینکه صدقه می دهند و وقتی صدقه می دهند هم گناهانشان آمرزیده می

شود و هم هفتاد نوع بلا را از خود دور می کنند .

هشتم قرآن می خوانند و در خانه ای که قرآن خوانده شود دیگر جایی برای من

نمی ماند چون در آن ملائکه رفت و آمد می کنند .

نهم مرا زیاد لعنت می کنند و با هر لعنت یک زخم بر بدنم می افتد و تا زمانی که آن

شخص را به گمراهی نکشانم آن زخم ها خوب نمی شود .

دهم هنگامی که گناه می کنند سریع توبه می کنند و زحمات مرا هدر می دهند .

یازدهم عطسه که می کنند الحمدا... می گویند .

" فطرس : التماس دعای فرج و شهادت "

 

   یا حق

ارسال شده توسط:روح الفدا یا علی در دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 | نظرات()
مانور بزرگ ولایت 89
مرحله دوم از رزمایش دریایی ولایت 89                                                                 
عملیات ویژه تبادل تجهیزات و آذوقه بین
 ناوهای جنگی مستقر در منطقه عمومی
 رزمایش، با موفقیت انجام شد.ظهر جمعه
 در ادامه مرحله دوم از رزمایش دریایی ولایت
 89 عملیات ویژه تبادل تجهیزات و آذوقه بین
ناوهای جنگی مستقر در منطقه عمومی
رزمایش با موفقیت انجام شد. 

در منطقه عمومی جاسک، عملیات جنگ الکترونیک و ضد الکترونیک با بهره‌گیری از اختلالگرها، جمرها و هشداردهنده ها و جمع اطلاعات توسط سامانه‌های راداری، شنود و سوناری گسترش یافته در سواحل و دریا توسط کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در یگان‌های شناور سطحی و زیر سطحی حاضر در منطقه رزمایش بخشی از اقدامات تاکتیکی بود که در این مرحله از رزمایش به مورد اجرا گذاشته شد.

همچنین در این مرحله از رزمایش عملیات قطع خطوط مواصلاتی دشمن فرضی و بازنگه داشتن خطوط مواصلاتی نیروهای خودی و نیز اجرای قانون کانتروباند و بازرسی از کشتی های عبوری توسط ناوچه ها و ناوشکن های رزمی به اجرا در آمد.

گشت و شناسایی توسط هواپیماهای دورپرواز شناسایی و بدون سرنشین، عملیات پدافند شیمیایی، میکروبی و هسته ای، مانور گریز از اژدر و موشک توسط ناوشکن ها و ناوچه های موشک انداز و عملیات امدادرسانی در ساحل با بهره گیری از سیستم های ماهواره ای از دیگر اقداماتی بود که در این مرحله از رزمایش با موفقیت انجام شد.
  
 
اگر عرصه را بر ما تنگ نمایند واقعه عاشورا را تکرار خواهیم کرد ...
ارسال شده توسط:روح الفدا یا علی در دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 | نظرات()
كشف حجاب
موضوع مطلب : مضوعات عمومی  ،

سكوت دستگاه‌های مسئول در برابر حرمت‌شكنی‌ و قانون‌گریزی‌ گروهی از زنان بدحجاب كه در برخی از مناطق پر رفت‌و آمد تهران اقدام به كشف حجاب می‌كنند، انتقاداتی را برانگیخته است.

به گزارش فارس، برخی زنان بدحجاب در نقاط پر رفت‌و آمد اقدام به حرمت‌شكنی كرده و كشف حجاب می‌كنند.

بر پایه این گزارش این گروه از زنان همچنین به بهانه رانندگی در بزرگراه‌ها و خیابان‌‌های اصلی شهر كشف حجاب كرده و در خیابان‌ها و اتوبان‌های پایتخت پرسه می‌زنند. این رفتار، واكنش غیرتمندان و متعهدان را در پی داشته اما متاسفانه تاكنون خبری مبنی بر برخورد با این پدیده ضد فرهنگی از سوی مراكز ذی‌صلاح منتشر نشده است.

همچنین برخی از آنان در خودروهای مسافربری و تاكسی نیز روسری خود را از سر برداشته و در زمان پیاده شدن از خودرو دوباره آن را به سر می‌كشند!

مشاهدات خبرنگار اجتماعی فارس حاكی است در واگن‌های مترو نیز بعضی از زنان حجاب خود را برمی‌دارند اگر چه تعدادی از واگن‌های مترو تنها ویژه بانوان است اما در هنگام توقف مترو در ایستگاه‌ها كاملاً این موضوع قابل مشاهده است.

با توجه به تأكیدات مقام معظم رهبری در مورد حجاب و عفاف انتظار می‌رود كه مسئولان با جدیت بیشتری نسبت به مصادیق نقض آن واكنش نشان داده و برخورد جدی داشته باشند.

ارسال شده توسط:روح الفدا یا علی در دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 | نظرات()
شهید زین الدین
موضوع مطلب : عاشورا و عاشورائیان  ،
این هم گوشه ای از وصیت نامه شهید والامقام مهدی زین الدین به توصیه دوست و همرزم عزیزم با تشکر از این دوست ، هدف مجاهد زنده نگه داشتن یاد و خاطره سرداران و شهیدان رشید دفاع مقدس می باشد . با نظرات و پیشنهادات سازنده خود مجاهد را در راستای تحقق اهداف ارزشمندمان مجاهد تر نمایید .
یا علی ....التماس دعا.... ( جانم فدای رهبر )

 


 

شهید مهدی زین الدین فرمانده لشگر 17 علی ابن ابیطالب

تاریخ تولد: 1338 ، تهران

تاریخ شهادت: 1363 ، سردشت


گوشه ای از وصیت نامه سردار سرلشكر پاسدار شهید مهدی زین الدین:

اولین شرط لازم برای پاسداری از اسلام اعتقاد داشتن به امام حسین(ع) است. هیچ كس نمی تواند پاسداری از اسلام كند در حالی كه ایمان و یقین به اباعبدالله الحسین(ع) نداشته باشد. اگر امروز ما در صحنه های پیكار می رزمیم و اگر امروز ما پاسدار انقلابمان هستیم و اگر امروز پاسدار خون شهدا هستیم و اگر مشیت الهی بر این قرار گرفته كه به دست شما رزمندگان و ملت ایران اسلام در جهان پیاده شود و زمینه ظهور حضرت امام زمان(عج) فراهم گردد به واسطه عشق، علاقه و محبت به امام حسین(ع) است. من تكلیف می كنم شما رزمندگان را به وظیفه عمل كردن و حسین وار زندگی كردن.
در زمان غیبت كبری به كسی منتظر گفته می شود و كسی می تواند زندگی كند كه منتظر باشد، منتظر شهادت منتظر ظهور امام زمان(عج). خداوند امروز از ما همت، اراده و شهادت طلبی می خواهد.

ارسال شده توسط:روح الفدا یا علی در دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 | نظرات()
حدیث
 

*** اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْ ءٍ ***

خدایا از تو درخواست می كنم به آن رحمت بی ‏انتهایت كه همه موجودات را فراگرفته است.

*** اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُغَیِّرُ النِّعَمَ ***

خدایا ببخش آن گناهانى را كه در نعمتت را به روى من می ‏بندد.

***  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَحْبسُ الدُّعَاءَ ***

خدایا ببخش آن گناهانى را كه مانع قبولی دعاهایم می ‏شود

*** اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَ كُلَّ خَطِیئَةٍ أَخْطَأْتُهَا ***

خدایا هر گناهى كه مرتكب شده ‏ام و هر خطایى که از من سر زده همه را ببخش

*** وَ أَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَنْ تُدْنِیَنِی مِنْ قُرْبِكَ، وَ أَنْ تُوزِعَنِی شُكْرَكَ، وَ أَنْ تُلْهِمَنِی ذِكْرَكَ ***

و از درگاه جود و كرمت مسئلت می‏كنم كه مرا به مقام قرب خود نزدیك سازى و شكر و سپاست را به من بیاموزى و ذكر و توجه حضرتت را بر من الهام كنى

*** اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ سُؤَالَ خَاضِعٍ مُتَذَلِّلٍ خَاشِعٍ أَنْ تُسَامِحَنِی وَ تَرْحَمَنِی وَ تَجْعَلَنِی بِقِسْمِكَ رَاضِیاً قَانِعاً وَ فِی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ مُتَوَاضِعاً ***

خدایا از تو مسئلت می‏كنم با سؤالى از روى خضوع و ذلت و خشوع كه كار بر من آسان گیرى و به حالم ترحم كنى و مرا به قسمت مقدر خود خوشنود و قانع سازى
 و در هر حال مرا متواضع گردانى

 

*** اللَّهُمَّ عَظُمَ بَلاَئِی وَ أَفْرَطَ بِی سُوءُ حَالِی، وَ قَصُرَتْ بِی أَعْمَالِی، وَ قَعَدَتْ بِی أَغْلاَلِی، وَ حَبَسَنِی عَنْ نَفْعِی بُعْدُ أَمَلِی، وَ خَدَعَتْنِی الدُّنْیَا بِغُرُورِهَا وَ نَفْسِی بِجِنَایَتِهَا وَ مِطَالِی ***

اى خدا غمى بزرگ در دل دارم و حالى بسیار ناخوش و اعمالى نارسا
و زنجیرهاى علایق مرا در بند كشیده و آرزوهاى دور و دراز دنیوى از هر سودى مرا باز داشته
و دنیا به خدعه و غرور و نفس به جنایت مرا فریب داده است.

*** اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِی فِی كُلّ ِ الْأَحْوَالِ رَءُوفاً وَ عَلَیَّ فِی جَمِیعِ الْأُمُورِ عَطُوفاً ***

اى خدا به عزت و جلالت سوگند
كه با من در همه حال رأفت و رحمت فرما و در جمیع امور مهربانى كن

*** یَا سَیِّدِی یَا مَنْ عَلَیْهِ مُعَوَّلِی یَا مَنْ إِلَیْهِ شَكَوْتُ أَحْوَالِی یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا رَبِ ***

اى سید من اى كسى كه تمام اعتماد و توكلم بر اوست و شكایت از احوال پریشانم به حضرت اوست، اى رب من. . .

*** قَوِّ عَلَى خِدْمَتِكَ جَوَارِحِی وَ اشْدُدْ عَلَى الْعَزِیمَةِ جَوَانِحِی وَ هَبْ لِیَ الْجِدَّ فِی خَشْیَتِكَ وَ الدَّوَامَ فِی الاِتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ ***

(لطفى كن) و به اعضا و جوارحم در مقام بندگیت قوت بخش و دلم را عزم ثابت ده و اركان وجودم را به خوف و خشیت سخت بنیان ساز و پیوسته به خدمت در حضرتت بدار

*** حَتَّى أَسْرَحَ إِلَیْكَ فِی مَیَادِینِ السَّابِقِینَ وَ أُسْرِعَ إِلَیْكَ فِی الْبَارِزِینَ وَ أَشْتَاقَ إِلَى قُرْبِكَ فِی الْمُشْتَاقِینَ وَ أَدْنُوَ مِنْكَ دُنُوَّ الْمُخْلِصِینَ***

تا آنكه من در میدان طاعتت بر همه پیشینیان سبقت گیرم و از همه شتابندگان به درگاهت زودتر آیم و عاشقانه با مشتاقانت به مقام قرب حضرتت بشتابم و مانند اهل خلوص به تو نزدیك گردم.

*** وَ مُنَّ عَلَیَّ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ وَ أَقِلْنِی عَثْرَتِی وَ اغْفِرْ زَلَّتِی فَإِنَّكَ قَضَیْتَ عَلَى عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَ أَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ وَ ضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ ***

و بر من منت گذار و دعایم مستجاب فرما و از لغزشم بگذر و خطایم ببخش كه تو خود به بندگان ‏از لطف دستور عبادت دادى و امر به دعا فرمودى و اجابت را ضمانت كردى

*** فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِی دُعَائِی وَ بَلِّغْنِی مُنَایَ وَ لاَ تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِی ***

پس به عزت و جلالت قسم كه دعایم مستجاب گردان و مرا به آرزویم (كه وصال توست) برسان و امیدم را به فضل و كرمت ناامید مگردان

*** یَا سَرِیعَ الرِّضَا اغْفِرْ لِمَنْ لاَ یَمْلِكُ إِلاَّ الدُّعَاءَ ***

اى كه از بندگانت بسیار زود راضى میشوى
 ببخش بر بنده ‏اى كه بجز دعا و تضرع بدرگاهت مالك چیزى نیست

*** إِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تَشَاءُ یَا مَنِ اسْمُهُ دَوَاءٌ وَ ذِكْرُهُ شِفَاءٌ وَ طَاعَتُهُ غِنًى ***

كه تو هر چه بخواهى میكنى اى كه نامت دواى دردمندان و یادت شفاى بیماران است
و طاعتت بى ‏نیازى از هر چه در جهان

*** ارْحَمْ مَنْ رَأْسُ مَالِهِ الرَّجَاءُ وَ سِلاَحُهُ الْبُكَاءُ ***

ترحم كن به كسى كه سرمایه ‏اش امید به توست
و سلاحش گریه است

*** یا سَابِغَ النِّعَمِ یَا دَافِعَ النِّقَمِ یَا نُورَ الْمُسْتَوْحِشِینَ فِی الظُّلَمِ یَا عَالِماً لاَ یُعَلَّمُ ***

اى بخشنده كاملترین نعمت، اى دفع كننده هر بلاء و مصیبت، اى نور دلهاى وحشت زده در ظلمات، اى داناى علم از ازل تا ابد . .

ارسال شده توسط:روح الفدا یا علی در دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 | نظرات()
تعداد صفحات : 2 ‌
[ 1 | 2 | ]
مطالب گذشته

ساده ترین معجزات قرآن
قرآن
خدیجه
بد حجابی
فساد و فحشا
با فاطمه الزهرا
ماحرای ته ریش
این الفاطمیون
كجایند مردان بی ادعا...
زیر سوال بردن انتخابات...
ناراحتی شیطان
مانور بزرگ ولایت 89
كشف حجاب
شهید زین الدین
حدیث

آرشیو ماهانه
اردیبهشت 1389
نظر سنجی
+ به نظر شما وبلاگ چه جوریش خوبه
-
-
-
-
-
-
-
آمار كلی وبلاگ
نویسندگان روح الفدا یا علی

آمار وبلاگ بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
بازدید های این ماه :
بازدید های ماه قبل :
کل بازدید ها :
تعداد کل مطالب :

اطلاعات بیشتر
Pagerank
تبلیغات

‍CopyRight © 2008 - 2009 by http://koshkecheh.mihanblog.com . Allreserved
This Template Transporting For Moghimi2003 By moghimi2003 And Special Thanks To Moghimi2003

زیباترین وبلاگ روز دنیا